Ak 090 859 xxx q85
Yellow Flags, Oil on linen (2011)
Ak 098 602 xxx q85
White Roses 9, Oil on linen (2012)
Ak 787 602 xxx q85
Fog, Oil on linen (2014)
Ak 761 214 xxx q85
Untitled Cityscape 6, Oil on linen (2014)
Ak 678 229 xxx q85
Night House, Oil on linen (2013)
Ak 755crop 340 xxx q85
10 am, Oil on linen (2014)
Ak 758crop 212 xxx q85
4 pm, Oil on linen (2014)
Ak 759 233 xxx q85
Untitled Cityscape 3, Oil on linen (2014)
Ak 015 315 xxx q85
Vivien, Oil on linen (2010)
Ak 016 376 xxx q85
Wildflowers 1 [LP], Oil on linen (2010)
Ak 017 376 xxx q85
Flowers 2 [LP], Oil on linen (2010)
Ak 027 315 xxx q85
Anna, Oil on linen (2010)
Ak 031 413 xxx q85
Spring Flowers 2 [Medium], Oil on linen (2010)
Ak 048 210 xxx q85
Seagull, Oil on canvas (2010)
Ak 058 233 xxx q85
White Roses 6, Oil on linen (2012)
Ak 064 233 xxx q85
Sunset 3, Oil on linen (2008)
Ak 624 451 xxx q85
One Flight Up, Oil on metal (1968)
Ak 518a 402 xxx q85
Vivien, Oil on aluminum (2013)
Ak 517a 411 xxx q85
Vincent and Vivien, Oil on aluminum (2013)
Ak 510a 392 xxx q85
Duffy and Lucy, Oil on aluminum (2013)
Ak 509a 393 xxx q85
Ariel, Oil on aluminum (2013)
Ak 507a 402 xxx q85
Ada 3 [Double], Oil on aluminum (2013)
Ak 138 241 xxx q85
Ada, Oil on linen (2012)
Ak 139 239 xxx q85
Hope, Oil on linen (2012)
Ak 140 240 xxx q85
Yvonne, Oil on linen (2012)
Ak 142 239 xxx q85
Nathlie, Oil on linen (2012)
Ak 145 238 xxx q85
Dagmar, Oil on linen (2012)
Ak 151 240 xxx q85
Ariel, Oil on linen (2012)
Ak 168 300 xxx q85
Pink Roses 3, Oil on linen (2012)
Ak 248 397 xxx q85
Flowers 3, Oil on board (2012)
Ak 256 319 xxx q85
Pink Roses 1 [study], Oil on board (2012)
Ak 258 395 xxx q85
Late Summer Flowers [study], Oil on board (2011)
Ak 239crop 225 xxx q85
Study for Beach Scene, Oil on board (2012)
Ak 398crop 401 xxx q85
White House, Oil on board (1964)
Ak 399cropped 378 xxx q85
Lake Wesserunsett, 1960 (1960)
Ak 404 cropped 417 xxx q85
Portrait of Al Held, Oil on board (1963)
Ak 408crop 650 xxx q85
Marine 7, Oil on linen (1999)
Ak 049 376 xxx q85
Wave 4, Oil on canvas (2000)
Ak 571 608 xxx q85
West 1, Oil on linen (1998)
Ak 567 301 xxx q85
Blizzard 1, Oil on linen (2013)
Ak 164 376 xxx q85
Washington Square, Oil on linen (1998)
·